نتیجه تلاش های علمی یک محقق در نهایت در قالب یک مقاله انتشار می یابد و اولین چالشی که محققین ما با آن مواجه خواهند شد موضوع انتشار مقاله  میباشد.
یعنی علاوه بر اینکه برای مدتی همه تلاش خود را متوجه به نتیجه رساندن یک پروژه و یا به ثمر نشاندن یک ایده کرده اند باید برای چاپ مقاله نیز فرصت و انرژی جدیدی را صرف کنند و این موضوع باعث می شود گاها دانشجویان جوان به خاطر فشار کاری که در این باره متحمل می شوند از طی ادامه راه برای تکمیل سیکل و پروسه تلاش علمی شان که در نهایت به چاپ مقاله منجر می شود عاجز شوند.

چاپ مقاله در سطح بین المللی طوری که مرجع محققین از سراسر دنیا قرار گیرد ، بیشتر یک مهارت است و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد حوزه چاپ مقاله می باشد. هنرمندی، تسلط به شیوه نگارش، صبر و حوصله از پارامتر های بسیار مهم می باشد که یک نویسنده و یا نویسدگان مقاله بایستی آنها را داشته باشند.

توجه: لازم نیست همه فاکتور های مهم  را شما یکنفره داشته باشید.

توجه: افرادی را در لیست نویسندگان مقاله بنویسید که کارهای حیاتی مقاله را انجام داده اند و از آنهایی که بهر نحوی کمک کرده اند در قسمت تقدیر و قدردانی تشکر کنید.

گاهی برای به تصویر کشیدن بخشی از تلاش خود در آزمایشگاه نیاز به گرفتن عکس از محیط کار می باشد. پر واضح است عکسی که با موبایل می گیرد و یا خود با دوربین عکاسی تهیه می کنید ممکن است خیلی زیبا جلوه نکند. در این مواقع بهتر است از افراد متبحر در عکاسی استفاده کنید و یا اینکه کمی وقت بگذارید و با حوصله عکس را تهیه کنید. چه اشکالی دارد برای یک عکس که قرار است سالها در مقاله ای لاتین کار و هنر شما را به تصویر بکشد پول خرج کنید؟

 گاهی نیاز است برای رفع ایرادات گرامری مقاله از دوستی مسلط به موضوع کمک بگیرید. یا اینکه در ازای پرداخت هزینه متن مقاله خود را ویرایش نمایید. بسیاری از مترجمین عزیز برای همین موارد تخصص لازم را یافته اند و پرداخت هزینه در این موارد کاملا عقلانی به نظر می رسد.

 فراموش نکنید نویسنده اصلی مقاله کسی هست که مسئولیت داده ها و نتایج را بر عهده میگیرد و مقاله را ارسال می کند. این نفر لازم نیست حتما نفر اول مقاله نیز باشد و عموما امتیازی را در سیستم های فعلی ما برایش بهمراه ندارد. اما تجربیاتی را بهمراه دارد که واگذاری آن به بهانه سخت بودن پروسه ارسال مقاله کار عقلانی نیست. حتی سختترین پروسه های سابمیت مقاله بیش از یک ساعت، از آموزش تا ارسال کامل مقاله از شما زمان نخواهد برد.  توجه نمایید در هنگامی که به مقاله ای ارجاع داده می شود همواره اسم نفر اول آن مقاله به عنوان  انجام دهنده کار در ذهن متصور می شود.

 از بده بستان  و تجارت در مقاله بپرهیزید!

هیچگاه افرادی را در لیست نویسندگان مقاله خود وارد نکنید به امید اینکه در آینده آنها نیز شما را در لیست خود وارد نمایند. این کار اصلا کار علمی و جالبی نیست و طبق تجربه هایی که دیدیم معایبی دارد که در آینده به اعتبار علمی شما حتما لطمه می زند.

 از ریجکت مقاله افسرده نشوید. عکس زیر نشان می دهد تنها شما نیستید که کارتان ریجکت می شود. پس امیدوار باشید و کارتان را ارتقا دهید.