طبق آمار، تراپیپر تاکنون توانسته بیش از ۹۵ درصد از سفارش های کاربران را تهیه نماید. لذا در جهت افزایش بیش از پیش رضایتمندی مشتریان و تکمیل ۵ درصد باقی مانده، تراپیپر در تلاش است تا با کمک سایر محققان کشور امکان فراهم آوری مقالات از همه پایگاه های علمی  موجود را ممکن سازد.
 
و اما در صورتی که سفارش مقاله از پایگاه علمی spandidos-publications که زمینه فعالیت آن بیومدیکال می باشد، دارید، هم اینک امکان فراهم آوری سفارش مقالات با پوشش کامل از این پایگاه فراهم شده است.
 
لیست مجلات بدین شرح است:
 
Oncology Letters
International Journal of Oncology 
Molecular and Clinical Oncology
Experimental and Therapeutic Medicine
International Journal of Molecular Medicine
Biomedical Reports 
Oncology Reports
Molecular Medicine Reports

 
همچنین امکان فراهم آوری سفارشات از ژورنال های American scientific publishers نیز برای محققان، دانشجویان و اساتید محترم فراهم شده است. 

 
امیدواریم در آینده اخبار دلگرم کننده بیشتری را در این بخش از وبلاگ تراپیپر برای شما کاربران مجترم تراپیپر به ارمغان آوریم.