حمایت از سامانه رایگان تامین مقالات تراپیپر

فرم حمایت مالی

محقق عزیز،


به هر طریقی که می‌‌اندیشید و به هر اندازه که در توان شماست، کمک های حمایتی شما مایه دلگرمی و پایداری سامانه ی رایگان است. 

در صورتی که علاقه‌مندید مبلغی (بالای یک هزار تومان) هدیه فرمایید می توانید از طریق فرم حمایت مالی اقدام نمایید.

با سپاس


جمعی از حامیان:

مریم

30000 ت

ناشناس

30000 ت

reza

30000 ت

محمد

30000 ت

ناشناس

30000 ت

ناشناس

10000 ت

سید محمد باغبانیان

10000 ت

نفیسه

10000 ت

ناشناس

10000 ت

ناشناس

10000 ت

ناشناس

10000 ت

ناشناس

10000 ت

ناشناس

10000 ت

محمد نصیری ورزقانی

10000 ت

پیمان

10000 ت

ناشناس

10000 ت

سحر

10000 ت

صدری

5000 ت

شاهرخ ایزدی

5000 ت

ناشناس

5000 ت

علی شریفی

5000 ت

ناشناس

5000 ت

ناشناس

5000 ت

ناشناس

5000 ت

ناشناس

5000 ت

شاهرخ ایزدی

5000 ت

ناشناس

3000 ت

ناشناس

1500 ت

ناشناس

1000 ت

ناشناس

1000 ت

ناشناس

1000 ت


جمع کمک های مالی: 728500 تومان