تراپیپر بازنشسته شد


کاربران گرامی و فرهیخته مجموعه تراپیپر

هزینه های نگه داشت سامانه رایگان تراپیپر هر روز در حال افزایش بود و علیرغم انتظار، هیچ حمایت مالی از این سامانه تاکنون وجود نداشته است. درست است که خدمات رایگان بود اما بدون هزینه نبود. در مجموع سامانه ی تراپیپر ۱۳۷ هزار سند علمی تامین شد و تراپیپر برای هر ۱۰۰ مقاله ای که تهیه کرد، ۱۰۰۰ تومان از کاربران حمایت گرفت و تا امروز بار تمامی هزینه های آن بر عهده مدیران سایت بوده است. ضمن تشکر از تمام عزیزانی که ما را در این راه حمایت کردند، نظر به اینکه میزان و حجم حمایت های مالی کاربران از سایت رایگان تراپیپر در مقابل تعداد بسیار زیاد کاربران منفعت دیده تا به امروز بسیار اندک بوده و ما قادر به تامین هزینه های نگهداری و به روز رسانی سایت نیستیم، لذا پروژه ی تراپیپر از این لحظه خود را بازنشسته اعلام میکنند.

در صورت نیاز به تماس با ما با این آدرس در تماس باشید: terapaper.ir[at]gmail.com

با احترام
مجموعه تراپیپر